Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Zarządzanie I stopnia

Zarządzanie I STOPNIA

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Informacje podstawowe

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • podstawy zarządzania,
 • nauka o organizacji,
 • mikroekonomia,
 • prawo
 • finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • podstawy marketingu i badania marketingowe
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia.
Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.:

 • innowacje w biznesie,
 • zarządzanie małą firmą,
 • metody i techniki zarządcze,
 • komunikację w zespole,
 • podstawy e-handlu.

Kariera

Absolwent kierunku zarządzanie studiów I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych);
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • korporacjach globalnych;
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej;
 • Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.