Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Zarządzanie finansami osobistymi: e-poradnik

Zarządzanie finansami osobistymi: e-poradnik

Zapraszamy do śledzenia e-poradnika pn.: „Zarządzanie finansami osobistymi”, który powstanie w ramach projektu: 𝘜𝘤𝘻𝘦𝘭𝘯𝘪𝘦 𝘚𝘻𝘬𝘰ł𝘰𝘮 – 𝘰 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘢𝘤𝘩 𝘻 𝘕𝘉𝘗. 𝘌𝘥𝘺𝘤𝘫𝘢 𝘐𝘐.
Znajdziecie tu wiele ciekawych informacji dotyczących zagadnień z obszaru zarządzania własnymi pieniędzmi, oszczędzania i inwestowania, a także z zakresu przedsiębiorczości i kariery zawodowej.
Ucz się, ćwicz, zarządzaj !
Zarządzanie finansami osobistymi

Finanse osobiste

𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗲 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗶𝘀𝘁𝗲 – ogół procesów związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych przez osoby fizyczne, czyli pojedynczego człowieka.
𝗖𝗲𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼́𝘄 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗶𝘀𝘁𝘆𝗰𝗵:
 • 𝗡𝗶𝗲𝘇𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮 – stan, w którym zostały zaspokojone wszystkie uzasadnione, materialne potrzeby związane z utrzymaniem człowieka i jego najbliższych oraz został osiągnięty względny stan bezpieczeństwa finansowego.
 • 𝗪𝗼𝗹𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮 – polega w głównej mierze na zbudowaniu życia, które zapewni nam niezależność finansową i względną samodzielność w dysponowaniu naszym czasem.
 •  𝗢𝗽𝘁𝘆𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝘀𝘆𝘁𝘂𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲𝗷 – polega na podejmowaniu decyzji finansowych w taki sposób, aby osiągnąć jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach.
 • 𝗠𝗮𝗸𝘀𝘆𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗺𝗮𝗷𝗮̨𝘁𝗸𝘂 𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼 – różnica pomiędzy wartością posiadanych przez gospodarstwo domowe aktywów, a wartością zobowiązań.
 • 𝗣ł𝘆𝗻𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮 – choć kojarzona głównie z przedsiębiorstwami, dotyczy również gospodarstw domowych. Polega na posiadaniu odpowiedniej ilości pieniędzy, aby bez problemu spłacać bieżące zobowiązania, na przykład rachunki oraz bez trudności dokonywać potrzebnych zakupów. Inaczej rzecz ujmując – płynność finansowa, to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.
Finanse osobiste - Slajd z prezentacji

Gospodarstwo domowe

𝗚𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲 – podstawowa jednostka gospodarująca, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków. Jest to jednostka ekonomiczna o walorach społecznych, zgłaszających zapotrzebowanie na dobra i usługi.
𝗚𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲 𝘀𝗮̨ 𝗴ł𝗼́𝘄𝗻𝘆𝗺𝗶 𝗽𝗼𝗱𝗺𝗶𝗼𝘁𝗮𝗺𝗶 𝗴𝗿𝗼𝗺𝗮𝗱𝘇𝗮̨𝗰𝘆𝗺𝗶 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗲 𝗼𝗯𝗲𝗷𝗺𝘂𝗷𝗮̨ :
 • aktywa finansowe – np. gotówka, depozyty bankowe, inwestycje w papiery wartościowe i inne instrumenty rynku finansowego;
 • aktywa niefinansowe – np. podmioty trwałego użytkowania (nieruchomości, dzieła sztuki, biżuteria i kamienie szlachetne, złoto, samochody, itp. ), przedmioty codziennego użytku oraz wartości niematerialne i prawne.
Na gospodarstwo domowe składają się poszczególne osoby, które dysponują swoimi finansami, określanymi jako finanse osobiste.
Poprzez zestawienie finansów wszystkich członków gospodarstwa domowego utworzony zostaje 𝘄𝘀𝗽𝗼́𝗹𝗻𝘆 𝗯𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.
Gospodarstwo domowe - slajd z prezentacji

Potrzeby i pragnienia finansowe gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe potrzebują środków finansowych, aby zaspokajać swoje potrzeby.
Hierarchia potrzeb ludzkich opisana została przez 𝗔𝗯𝗿𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗹𝗼𝘄𝗮 𝘄 𝘁𝘇𝘄. 𝗣𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯.
𝗣𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗹𝗼𝘄𝗮, jako najważniejszą potrzebę definiuje potrzeby fizjologiczne, na kolejnych szczeblach plasują się potrzeby bezpieczeństwa, następnie potrzeby przynależności, potrzeby uznania, zaś na szczycie piramidy znajdują się potrzeby samorealizacji.
Piramidę Maslow’a można przełożyć na potrzeby i pragnienia finansowe gospodarstw domowych, gdzie 𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗺𝘆𝗺 𝗱𝗼𝗹𝗲 𝗽𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘆 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘂𝗷𝗮̨ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗽𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝘆 𝗱𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗮̨𝗰𝗲 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝘂 𝗱𝗼 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗸𝗼́𝘄 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵. Wyróżnić tu należy możliwość korzystania z bankomatów, bankowości mobilnej, kart płatniczych, dostęp do placówek bankowych
𝗡𝗮𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝗻𝗶𝗲 𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝘇𝗮𝗯𝗲𝘇𝗽𝗶𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗮̨𝘁𝗸𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼. Do form zabezpieczenia majątku zalicza się ubezpieczenie majątku, ulokowanie majątku na koncie bankowym.
𝗡𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗷𝗻𝘆𝗺 𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗯𝗹𝘂 𝗽𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲𝗷 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘂𝗷𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘇 𝗼𝗯𝗰𝘆𝗰𝗵 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗸𝗼́𝘄 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵. Wynikać to może z braków w budżecie domowym lub zakupu, który pochłania większą część środków. Wtedy warto korzystać z takich źródeł jak kredyty czy pożyczki.
𝗖𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗮̨ 𝗽𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝗮̨ 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗼𝗺𝗻𝗮𝘇̇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗴𝗿𝗼𝗺𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗺𝗮𝗷𝗮̨𝘁𝗸𝘂, które ma na celu osiągnięcie jeszcze większych korzyści poprzez jego inwestowanie czy wykorzystanie go jako zabezpieczenia na różne sytuacje życiowe.
𝗡𝗮 𝘀𝘇𝗰𝘇𝘆𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗶𝗿𝗮𝗺𝗶𝗱𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲𝗷 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘂𝗷𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗱𝗼𝗿𝗮𝗱𝘇𝘁𝘄𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗲 𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲. Dotyczy korzystania z usług doradczych banków (np. bankowość prywatna) czy innych instytucji finansowych (np. zakład ubezpieczeń).
Potrzeby i pragnienia finansowe gospodarstw domowych

𝗭𝗮𝗽𝗹𝗮𝗻𝘂𝗷 𝘀𝘄𝗼́𝗷 𝗯𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁 𝗼𝗱 𝗔 𝗱𝗼 𝗭.

𝗕𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝘆, to inaczej mówiąc 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇ł𝗼𝘀́𝗰𝗶.
Bardzo trafna wydaje się definicja Dave’a Ramsey’a – amerykańskiego autorytetu w zakresie finansów osobistych i wychodzenia z długów:
„𝘉𝘶𝘥𝘻̇𝘦𝘵 𝘵𝘰 𝘮𝘰́𝘸𝘪𝘦𝘯𝘪𝘦 𝘛𝘸𝘰𝘪𝘮 𝘱𝘪𝘦𝘯𝘪𝘢̨𝘥𝘻𝘰𝘮 𝘥𝘰𝘬𝘢̨𝘥 𝘮𝘢𝘫𝘢̨ 𝘪𝘴́𝘤́, 𝘻𝘢𝘮𝘪𝘢𝘴𝘵 𝘻𝘢𝘴𝘵𝘢𝘯𝘢𝘸𝘪𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘥𝘰𝘬𝘢̨𝘥 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘣𝘪𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘻ł𝘺” – 𝘋𝘢𝘷𝘦 𝘙𝘢𝘮𝘴𝘦𝘺.
𝗝𝗮𝗸 𝘇𝗮𝗰𝘇𝗮̨𝗰́?
𝗣𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝘀𝗽𝗶𝘀𝘇 𝘀𝘄𝗼𝗷𝗲 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗰𝗵𝗼𝗱𝘆, 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶 𝘀𝘁𝗮ł𝗲 𝗼𝗿𝗮𝘇 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶 𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗻𝗲:
W polu 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗰𝗵𝗼𝗱𝘆 wpisz kwotę wynagrodzenia, która wpłynęła na Twoje konto za ostatni miesiąc kalendarzowy. Kwotę netto, czyli “na rękę”.
Następnie wypisz 𝗪𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶 𝘀𝘁𝗮ł𝗲, które ponosisz co miesiąc. Pogrupuj wydatki na kategorie, np.:
 • Czynsz i opłaty mieszkaniowe;
 • Żywność i ubrania;
 • Transport (paliwo, bilety MZK);
 • Rozrywka i sport (siłownia, basen).
Dodatkowo stwórz kategorię 𝗜𝗻𝗻𝗲, w której możesz uwzględnić tzw. 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶 𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗻𝗲 (np. prezenty dla bliskich, lekarstwa, ubezpieczenie auta itp.)
Jeśli dodatkowo regularnie odkładasz pieniądze (np. 100 zł miesięcznie do skarbonki), to również dodaj taką pozycję do wydatków stałych. Z Twojej perspektywy to wydatek. Chodzi o to, aby uwzględnić wszystkie stałe wypływy z Twojego konta.
Teraz od kwoty zarobków, odejmij wszystkie wydatki i wpisz w pozycji 𝗦𝗮𝗹𝗱𝗼 kwotę, jaka Ci zostanie po uwzględnieniu wydatków (stałych i nieregularnych).
 • Jeśli wyszła Ci kwota dodatnia – to masz potencjał żeby ją zaoszczędzić.
 • Jeśli wyszła Ci jednak kwota ujemna, to znaczy, że w tym miesiącu wydasz więcej niż zarobisz.
 • Jeśli masz oszczędności, to możesz z nich skorzystać żeby załatać dziurę budżetową.
 • Jeśli nie masz oszczędności, to musisz wdrożyć tzw. plan naprawczy: zarobić więcej lub zredukować planowane wydatki.
𝗭𝗮𝗽𝗹𝗮𝗻𝘂𝗷 𝘀𝘄𝗼́𝗷 𝗯𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁 𝗼𝗱 𝗔 𝗱𝗼 𝗭.

𝗭𝗮𝗹𝗲𝘁𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗯𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

𝗕𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝘆, czyli miesięczne zestawienie dochodów i wydatków, to podstawowe narzędzie do kontroli naszych finansów. Systematyczne i rzetelne prowadzenie budżetu domowego ma wiele zalet i użytecznych cech:
 • 𝗣𝗼𝘇𝘄𝗮𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗰́ 𝗻𝗮𝘄𝘆𝗸𝗶 𝘇𝗮𝗸𝘂𝗽𝗼𝘄𝗲 – dzięki wnikliwej analizie wydatków możemy dowiedzieć się, na co najczęściej wydajemy pieniądze. Taka wiedza pozwala nam poznać nasze dobre i złe nawyki, odróżnić potrzeby od zachcianek.
 • 𝗣𝗼𝘇𝘄𝗮𝗹𝗮 𝘇𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘇𝗼𝘄𝗮𝗰́ 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝘆 𝘇 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗮𝗺𝗶 – budżet domowy może także pomóc zoptymalizować wydatki. Jeśli okaże się, że wydajemy więcej, niż zarabiamy, warto przyjrzeć się stałym i nieregularnym wydatkom oraz sprawdzić, które kategorie generują najwięcej kosztów.
 • 𝗣𝗼𝘇𝘄𝗮𝗹𝗮 𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗼𝗸𝗼𝗷𝗻𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼́𝘄 – budżet domowy bazuje nie tylko na samym wydawaniu pieniędzy, ale także na planowaniu tych wydatków. Jeśli mamy już zdiagnozowane nasze przyzwyczajenia zakupowe, to możemy spokojnie przeanalizować, na co przeznaczyć nasze dochody. To, że wiemy, gdzie rozchodzą się zarobione pieniądze, daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a dzięki temu możemy planować obecne i przyszłe wydatki bez większych obaw.
𝗭𝗮𝗹𝗲𝘁𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗯𝘂𝗱𝘇̇𝗲𝘁𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

𝗝𝗮𝗸 𝗺𝗮̨𝗱𝗿𝘇𝗲 𝘇𝗮𝗽𝗹𝗮𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰́ 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶?

Kluczem jest uporządkowanie swoich wydatków według 𝗵𝗶𝗲𝗿𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗶 𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝘁𝗮𝗸, 𝘇̇𝗲𝗯𝘆 𝗿𝗼𝘇𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗶𝗰́ 𝗽𝗼𝘁𝗿𝘇𝗲𝗯𝘆 𝗼𝗱 𝘇𝗮𝗰𝗵𝗰𝗶𝗮𝗻𝗲𝗸.
Należy zacząć od 𝘄𝘆𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗶 𝗽𝗼𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 wszystkich kategorii wydatków, jakie w danym miesiącu ponosimy. Po sporządzeniu listy, należy zadbać o 𝗼𝗱𝗽𝗼𝘄𝗶𝗲𝗱𝗻𝗶𝗮̨ 𝗸𝗼𝗹𝗲𝗷𝗻𝗼𝘀́𝗰́ różnych kategorii.
Chodzi o to, żeby na samej górze były faktycznie niezbędne potrzeby, na które chcemy przeznaczyć pieniądze. Na dole natomiast planujemy te, bez których możemy się obejść i które nie są nam niezbędne. Kolejność wydatków na liście powinna jasno pokazywać, co jest dla nas rzeczywiście ważne.
𝗦𝘇𝘁𝘂𝗸𝗮 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗹𝗲𝗴𝗮 𝗻𝗮 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 – już pierwszego dnia po wypłacie powinniśmy planować skrupulatnie wydatki, które rozkładamy na cały miesiąc.
𝗝𝗮𝗸 𝗺𝗮̨𝗱𝗿𝘇𝗲 𝘇𝗮𝗽𝗹𝗮𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰́ 𝘄𝘆𝗱𝗮𝘁𝗸𝗶?

𝗣𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝘆 𝗻𝗮 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲

𝗢𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 to temat rzeka, gdyż każdy z nas ma swoje sposoby na ograniczenie wydatków. Wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, 𝘄𝘆𝗺𝗮𝗴𝗮 𝘀𝗮𝗺𝗼𝘇𝗮𝗽𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮, 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗲𝗸𝘄𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶 𝗶 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶.
Coraz częściej uświadamiamy sobie, że pieniądze to naprawdę nie wszystko, jednak brak wystarczających ,,zaskórniaków” jest podstawową przyczyną wpadania w pętlę długów.
𝗔𝗹𝗲 𝗷𝗮𝗸 𝘇̇𝘆𝗰́ 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝗻𝗶𝗲? Każdy ma na to swój patent.
Przemyśl co jest Ci niezbędne na co dzień, a z czego nie korzystasz i możesz z tego zrezygnować lub częściowo ograniczyć.
 • Pamiętaj, że w pierwszej kolejności 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝗲 𝘀𝗮̨ 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝘆𝘁𝗲𝘁𝘆, 𝗽𝗼́𝘇́𝗻𝗶𝗲𝗷 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗷𝗲𝗺𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶.
 • Zrób swoją własną listę pomysłów na oszczędzanie.
 • Pamiętaj, aby spisywać swoje wydatki, a także je planować. Dzięki czemu będziesz mieć nad nimi kontrolę, co pomoże w planowaniu budżetu domowego.
𝗢𝘁𝗼 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗸ł𝗮𝗱𝗼𝘄𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝘆 𝗻𝗮 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲:
 • Rób zakupy zgodnie z przygotowaną wcześniej i przemyślaną listą zakupów;
 • Zbieraj paragony i zapisuj wydatki (np. kategoriami: koszty stałe, jedzenie, leki, benzyna, wyjścia na miasto, ubrania, kosmetyki);
 • Nie wpadnij w pułapkę „wyjątkowych okazji” i promocji gdyż w rzeczywistości możesz wydać więcej niż założyłeś
 • Zamień samochód na bardziej ekonomiczny bądź zastąp go rowerem lub komunikacją miejską – oszczędzisz i jednocześnie zadbasz o środowisko;
 • Ogranicz słodycze i napoje gazowane – oszczędzasz pieniądze ale i zdrowie;
 • Wymień oświetlenie na energooszczędne.
𝗣𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝘆 𝗻𝗮 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲

𝗞𝗮𝗞𝗲𝗕𝗼 - 𝗰𝘇𝘆𝗹𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘄𝗼𝗱𝗻𝗶𝗸 𝗽𝗼 𝗷𝗮𝗽𝗼𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 𝘀𝘇𝘁𝘂𝗰𝗲 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮.

Metoda Kakebo została stworzona w 1904 roku przez pochodzącą z rodziny samurajów, pierwszą japońską dziennikarkę – Hani Motoko. Nazwa KaKeBo w dosłownym tłumaczeniu oznacza „księgę rachunkową dla budżetu domowego”.
Kakebo to finansowa filozofia, która za pomocą prostych nawyków ma z czasem wykształcić w człowieku stałe, zdrowe podejście do pieniędzy, ich wydawania i oszczędzania.
W dzienniku wydatków zapisujemy nasze przychody, przewidywane wydatki oraz planowaną kwotę, którą chcemy zaoszczędzić w danym miesiącu. Ważne żeby informacje o przychodach i wydatkach zostały zapisane ręcznie ponieważ odnosi się do tego jak traktujemy pieniądze. Jeśli śledzimy to tylko w naszej aplikacji bankowej to robimy to szybko i bez zastanowienia, natomiast wypisując nasze wydatki tradycyjnie na papierze zmieniamy myślenie o pieniądzach.
𝗞𝗶𝗲𝗿𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮̨: 𝗠𝘆𝘀́𝗹 𝗻𝗶𝗲 𝗼 𝘁𝘆𝗺, 𝘇 𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗰𝗵𝗰𝗲𝘀𝘇 𝘇𝗿𝗲𝘇𝘆𝗴𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰́, 𝗮 𝗼 𝘁𝘆𝗺 𝗻𝗮 𝗰𝗼 𝗰𝗵𝗰𝗲𝘀𝘇 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗰́.
𝗠𝗼𝘇̇𝗲𝗺𝘆 𝘇𝗮ł𝗼𝘇̇𝘆𝗰́ 𝘀𝗼𝗯𝗶𝗲 𝘁𝗿𝘇𝘆 𝗿𝗼́𝘇̇𝗻𝗲 ,,𝘀𝗸𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗸𝗶” 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶: 𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘄𝗲𝘀𝘁𝘆𝗰𝗷𝗲̨, 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗿𝘂𝗰𝗵𝗼𝗺𝗲 𝗼𝗿𝗮𝘇 𝗻𝗮 𝗰𝘇𝗮𝗿𝗻𝗮̨ 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗲̨. Planując oszczędzanie przeanalizuj poprzedni miesiąc i zdecyduj co było faktycznie potrzebą, a co zachcianką wśród wydatków. Jeśli już rozpoczniesz oszczędzanie sztuką Kakebo pamiętaj, aby każdy miesiąc kończyć podsumowaniem i robić chociaż małe postępy.
𝗖𝗶𝗲𝗸𝗮𝘄𝗼𝘀𝘁𝗸𝗶 – 𝗖𝘇𝘆 𝘄𝗶𝗲𝘀𝘇, 𝘇̇𝗲:
 • japońskie dzieci od najmłodszych lat zdobywają wiedzę z zakresu finansów osobistych? Uczą się, że im więcej zaoszczędzą, tym wyższa jakość produktów, które będą chcieli kupić.
 • jednym ze sposobów zarządzania budżetem domowym w Japonii jest podzielenie pieniędzy na tygodniowe wydatki w kopertach? Każdą z kopert należy oznaczyć odrębną kategorią wydatków.
 • pod koniec każdego dnia Japończycy wkładają wszystkie monety z portfela do skarbonki/słoika?
 • w tradycyjnej japońskiej rodzinie to żona dba o finanse domowe?
𝗞𝗮𝗞𝗲𝗕𝗼 - 𝗰𝘇𝘆𝗹𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘄𝗼𝗱𝗻𝗶𝗸 𝗽𝗼 𝗷𝗮𝗽𝗼𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 𝘀𝘇𝘁𝘂𝗰𝗲 𝗼𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗮.

𝗕ł𝗲̨𝗱𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝘆𝗰𝗵 𝗺𝘂𝘀𝗶𝘀𝘇 𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝗰́.

W zarządzaniu finansami osobistymi istotne jest zarówno to, aby dbać o własne finanse, ale także unikać błędnych decyzji finansowych. Błędy finansowe mogą mieć bowiem bardzo dotkliwe i długoterminowe konsekwencje.
𝗔 𝗷𝗮𝗸𝗶𝗲 𝗯ł𝗲̨𝗱𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲 𝗻𝗮𝗷𝗰𝘇𝗲̨𝘀́𝗰𝗶𝗲𝗷 𝗽𝗼𝗽𝗲ł𝗻𝗶𝗮𝗺𝘆? :
 • brak planowania i kontrolowania własnych wydatków – w konsekwencji nie wiemy ile i na co wydajemy własne pieniądze;
 • kupowanie więcej, niż wynika to z faktycznych potrzeb – znaczna część naszych zakupów dokonywana jest pod wpływem impulsu;
 • wydatki większe od dochodów – w sytuacjach, w których wydajemy więcej niż możemy, biorąc pod uwagę wysokość uzyskiwanego dochodu, brakujące środki pozyskujemy z kredytów i pożyczek, co dodatkowo zwiększa nasze miesięczne wydatki;
 • podpisywanie umów bez dokładnego zapoznania się z ich treścią – przed każdą większą transakcją najpierw zapoznajmy się z warunkami umowy. Należy dokładnie przeczytać umowę, którą się podpisuje, nawet paragrafy napisane drobną czcionką;
 • brak poduszki finansowej i ignorowanie jej roli w finansach osobistych – posiadanie poduszki finansowej jest niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa finansowego, a w razie wystąpienia trudnych do przewidzenia sytuacji umożliwi funkcjonowanie bez konieczności zaciągania długów na niekorzystnych dla nas warunkach;
 • nie oszczędzanie na przyszłą emeryturę – świadczenie emerytalne, jakie będziemy uzyskiwać w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych dla znacznej części osób będzie niewystarczające do utrzymania poziomu życia z okresu przedemerytalnego, dlatego niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich środków na ten cel;
 • przeznaczanie znacznych środków na aktywa, które szybko tracą na wartości – należy kupować takie aktywa, których wartość będzie rosła w perspektywie czasu (np. ziemia, złoto);
 • stawianie przed sobą zbyt dużych celów finansowych bez określenia celów szczegółowych – cel można osiągnąć jedynie małymi krokami, konsekwentnie do niego dążąc;
 • brak dywersyfikacji w decyzjach inwestycyjnych – jeżeli inwestujemy posiadane nadwyżki finansowe należy pamiętać o dywersyfikacji, czyli różnicowaniu kierunków inwestycji.
 
𝗕ł𝗲̨𝗱𝘆 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗲, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝘆𝗰𝗵 𝗺𝘂𝘀𝗶𝘀𝘇 𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝗰́.