Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

Zajęcia z praktykami na WEiZPO

Grupa dydaktyków stojąca na wydziałowej ściance promocyjnej

W minionym roku akademickim mieliśmy niebywałą przyjemność współpracować z licznym gronem osób – ekspertów, którzy nie będąc pracownikami etatowymi Wydziału prowadzili zajęcia z naszymi studentami. W sumie było to 13 wykładowców, którzy swoją dziedzinową wiedzą i cennym doświadczeniem praktycznym postanowili się podzielić z naszą młodzieżą.
Przedmioty prowadzone były na wszystkich naszych kierunkach, stopniach i trybach a były to w szczególności: Prawo handlowe, Prawo własności przemysłowej, Prawo mediów i reklamy, Kadry i płace, Analiza finansowa, Zarządzanie projektami, Zachowania organizacyjne, Zamówienia publiczne, Dostęp do informacji publicznej, Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, Psychologia zarządzania.
Jesteśmy przekonani, że zajęcia te były niezwykle inspirujące zarówno dla naszych ekspertów jak i studentów. Pewnie w kolejnym roku akademickim znowu pojawi się sposobność na takie spotkania na WEiZPO. Dzisiaj dziękujemy za współpracę.

W roku akademickim zajęcia na WEiZPO prowadzili: mgr Magdalena Ebisch-Stenzel, mgr Sandra Gąsior, dr hab. inż. Anna Król, dr Barbara Wasilewska, dr inż. Karolina Tatara, mgr Anna Artemska, mgr Elżbieta Lorenc, dr Katarzyna Kownacka, mgr Małgorzata A. Adamska, mgr Edyta Hanszke-Lodzińska, dr Filip Tereszkiewicz, mgr Mariusz Lodziński, mgr Michał Panicz.

W minionym roku akademickim mieliśmy niebywałą przyjemność współpracować z licznym gronem osób – ekspertów, którzy nie będąc pracownikami etatowymi Wydziału prowadzili zajęcia z naszymi studentami.

POLECANE

WAŻNE

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?
Ważne

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy
Ważne

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.

Podobne wpisy

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.