Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Warsztaty w szkołach

Warsztaty w szkołach w ramach projektu edukacyjnego: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.

Do udziału w trzygodzinnych warsztatach edukacyjnych w szkołach w ramach projektu edukacyjnego: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II zgłosiło się w sumie 14 szkół.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią dr Katarzynę Łukaniszyn-Domaszewską w dniach 15.02.22 – 09.03.22. Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jego nowelizacją z dnia 11 lutego 2022 r. w okresie od 15 lutego zajęcia przeprowadzone zostały w formie on-line, natomiast od 21 lutego – w formie stacjonarnej.
W sumie w warsztatach wzięło udział 457 uczniów, w tym 354 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 103 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Wykres 1. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II w podziale na szkoły średnie oraz szkoły podstawowe.

Wykres 1. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II w podziale na szkoły średnie oraz szkoły podstawowe.

Warsztaty online zostały przeprowadzone w 6 szkołach województwa opolskiego i swym zasięgiem objęły w sumie 196 uczniów. Natomiast warsztaty w formie stacjonarnej odbyły się w 8 szkołach województwa opolskiego, w których w sumie udział wzięło 261 uczniów.

Wykres 2. Liczba uczniów biorących udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II ze względu na formę przeprowadzenia warsztatów (stacjonarnie/online).