Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Rada dziekańska

Rada dziekańska

Przewodnicząca

Dziekan

Prodziekani

Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse:

Przewodniczący rad dydaktycznych kierunków studiów prowadzonych na wydziale:

Zarządzanie

Ekonomia

Kierownicy katedr na wydziale:

Studenci, po jednym z każdego kierunku studiów realizowanego na wydziale:

– zarządzanie
– ekonomia

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania: