Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Rada dziekańska

Rada dziekańska #WEiZPO

Przewodniczący

Prodziekani

Przedstawiciele rad naukowych dyscyplin, w których działalność badawczą prowadzą pracownicy wydziału:

Przewodniczący rad dydaktycznych kierunków studiów realizowanych na wydziale:

Kierownicy katedr na wydziale:

Studenci, po jednym z każdego kierunku studiów realizowanego na wydziale:

  • Paulina Kołcan (administracja),
  • Kinga Kaczmarek (ekonomia),
  • Magdalena Libront (zarządzanie)

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia na danym wydziale: