Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Rada Biznesu

Rada Biznesu

O potrzebie współpracy szkół wyższych z otoczeniem na pewno powiedziano wiele i zrobiono wcale nie mało. Istotą efektywnego działania jest jednak prowadzenie zindywidualizowanych zadań dopasowanych do specyficznych uwarunkowań jednostki, prowadzonych przez nią badań i realizowanych kierunków studiów.  Mając powyższe na względzie Zarząd Wydziału powołał Radę Biznesu przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej składającą się z reprezentantów podmiotów (przedsiębiorstwa, instytucje) niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności w naszym regionie.

Idea przyświecająca funkcjonowaniu Rady Biznesu wyrosła z potrzeby powołania forum wspierającego i promującego współpracę wydziału z otoczeniem gospodarczym w szczególności w zakresie:

 1. realizacji projektów mających na celu zwiększenie mobilności między podmiotami np. planowanie praktycznego wykorzystania dorobku wiedzy akademickiej (transfer wiedzy) w szczególności poprzez doradztwo, konsultacje, analizy, opinie, ekspertyzy;
 2. organizowania praktyk i staży dla studentów oraz pracowników;
 3. organizowania wydarzeń popularyzujących wiedzę w postaci konferencji, seminariów czy warsztatów;
 4. kreowania i przedstawiania praktycznej strony omawianych w procesie kształcenia zagadnień (konsultacje programów kształcenia, zgłaszanie tematów prac projektowych i dyplomowych, wykłady gościnne, prezentacja studiów przypadku, przeprowadzanie konkursów i plebiscytów);
 5. mentoring’u – opieka nad Studenckim Zespołem Badawczym, budowanie relacji
  ze studentami (przyszłymi pracownikami).

Media o Radzie Biznesu:

 • Audycja Radio Doxa – 15.02.2022

Członkowie Rady Biznesu WEiZPO

Kadencja 2020-2024

 • Jakub Kilian
  Internal Firm Services Delivery Manager
  PriceWaterhousCoopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o.
 • Dariusz Madera
  Dyrektor Generalny
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Roland Wrzeciono
  Prezes Zarządu
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
 • Piotr Dancewicz
  Dyrektor Biura
  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
 • Maciej Filipowicz
  Obserwatorium Rynku Pracy
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • Paweł Frącz
  Dyrektor Oddziału Narodowy Bank Polski
  Oddział w Opolu
 • Marian Siwon
  Prezes
  Bilfinger, Multiserwis
 • Michał Panicz
  Kierownik Działu Marketingu
  Radio Doxa
 • Janina Kuźmicka
  Dyrektor
  Urząd Statystyczny w Opolu
 • Elżbieta Kaczorowska-Rams
  Z-ca dyrektora ds. dochodów
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
 • Tomasz Hanzel
  Dyrektor
  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Krzysztof Krupa
  Prezes PRO Media Sp. z o.o.
  Wydawca NTO oraz serwisu internetowego www.nto.pl