Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Prowadzący zajęcia w ramach godzin zleconych

Prowadzący zajęcia z innych wydziałów i w ramach godzin zleconych


Rok akademicki 2023/2024

 • dr hab. inż. Anna Król (Wydział Mechaniczny, Instytut Fraunhofera Politechniki Opolskiej), przedmiot „Zachowania organizacyjne”
 • dr hab. Henryk Machoń (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii), przedmiot „Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej”
 • dr Barbara Wasilewska (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, psycholog), przedmioty „Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej”
 • dr Tomasz Bohdan (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii), przedmiot „Komunikacja społeczna”
 • dr Andrzej Metelski (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki), przedmiot „Wnioskowanie statystyczne”
 • dr Mariusz Kubus (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki), przedmiot „Modelowanie i prognozowanie ekonometryczne”
 • mgr Magdalena Ebisch-Stenzel (dyrektor finansowy w SELT Sp. z o.o.), przedmiot „Finanse korporacji”
 • mgr Sandra Gąsior (adwokat), przedmioty „Prawo handlowe”, „Działalność gospodarcza w praktyce”, „Biznes plan”
 • mgr Małgorzata Adamska (właściciel Biotica s.c.), przedmiot „Zarządzanie marką”
 • mgr Danuta Jędrzejewska (Szkoła Doktorska PO, przedsiębiorca, wieloletni pracownik sektora bankowego), przedmiot „Podstawy bankowości”
 • mgr Marcin Kolman (analityk danych w firmie Protec), przedmiot „Podstawy finansów”
 • mgr Dominika Grela (specjalista ds. kadr w firmie KBA AUTOMATIC), przedmiot „Zarządzanie kapitałem ludzkim”
 • dr Maciej Filipowicz (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Obserwatorium Rynku Pracy), przedmiot „Analiza danych społeczno-ekonomicznych”
 • ks. dr Wojciech Maciążek (rektor Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, absolwent studiów podyplomowych ZZL), przedmiot „Filozofia zarządzania”
 • dr hab. inż. Leszek Karczewski (emerytowany profesor Politechniki Opolskiej), przedmiot „Etyka”
 • Dr Adrian Wojtas (Dyrektor Regionu Pionu Infrastruktury Poczta Polska SA), przedmiot „Finanse przedsiębiorstw”
 • Dr Stanisław Niewiński (Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy), przedmiot „Wykład autorski”
 • mgr Anna Artemska (dyrektor Działu Kadr Politechniki Opolskiej), przedmiot „Kadry i płace”
 • mgr Justyna Duchnowska (dyrektor Działu Marketingu w Pro Media Sp. z o.o.), przedmiot „Podstawy marketingu”
 • mgr Michał Panicz (dyrektor Działu Marketingu w Radio Doxa), przedmiot „Podstawy marketingu”
 • mgr Magdalena Ebisch-Stenzel (dyrektor finansowy w SELT Sp. z o.o.), przedmiot „Analiza finansowa”
 • mgr Aneta Grzegocka (doktorantka Szkoły doktorskiej PO w dyscyplinie Ekonomia i finanse), przedmiot „Zarządzanie projektami”
 • mgr Danuta Jędrzejewska (doktorantka Szkoły doktorskiej PO w dyscyplinie Ekonomia i finanse), przedmiot „Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego”
 • mgr Wiktor Zygosz (doktorant Szkoły doktorskiej PO w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i jakości), przedmioty „Koncepcje zarządzania”, „Media społecznościowe i marketing internetowy”
 • mgr Izabela Golenia – Młynarczyk (właścicielka Biura Rachunkowego VATPIT), przedmiot „Kadry i płace”

Rok akademicki 2022/2023

 • dr hab. inż. Anna Król (Wydział Mechaniczny, Instytut Fraunhofera Politechniki Opolskiej), przedmiot „Zachowania organizacyjne”
 • dr Barbara Wasilewska (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, psycholog), przedmioty „Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej”, „Psychologia zarządzania”
 • mgr Małgorzata A. Adamska (właściciel Biotica s.c.), przedmiot „Zarządzanie wizerunkiem i marką”
 • mgr Anna Artemska (dyrektor Działu Kadr Politechniki Opolskiej), przedmiot „Kadry i płace”
 • mgr Magdalena Ebisch-Stenzel (dyrektor finansowy w SELT Sp. z o.o.), przedmioty „Analiza finansowa”, „Finanse przedsiębiorstwa”
 • mgr Justyna Duchnowska (dyrektor Działu Marketingu w Pro Media Sp. z o.o.), przedmiot „Podstawy marketingu”
 • mgr Sandra Gąsior (adwokat), przedmioty „Biznesplan”, „Negocjacje w biznesie”
 • mgr Aneta Grzegocka (zastępca dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki), przedmiot „Polityka rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości”
 • mgr Elżbieta Lorenc (radca prawny), przedmiot „Prawo handlowe”
 • mgr Michał Panicz (dyrektor Działu Marketingu w Radio Doxa), przedmiot „Podstawy marketingu”

Rok akademicki 2021/2022

 • dr hab. inż. Anna Król (Wydział Mechaniczny, Instytut Fraunhofera Politechniki Opolskiej), przedmiot „Zachowania organizacyjne”
 • dr Barbara Wasilewska (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, specjalista psychologii), przedmioty „Wybrane aspekty psychologii międzykulturowej”, „Psychologia zarządzania”
 • dr inż. Karolina Tatara (Wydział Budownictwa i Architektury, specjalista prawa budowlanego), przedmioty „Zamówienia publiczne”, „Dostęp do informacji publicznej”
 • mgr Małgorzata A. Adamska (właściciel Biotika s.c.), przedmiot „Zarządzanie projektami”
 • mgr Anna Artemska (dyrektor Działu Kadr Politechniki Opolskiej), przedmiot „Kadry i płace”
 • mgr Magdalena Ebisch-Stenzel (dyrektor finansowy w SELT Sp. z o.o.), przedmiot „Analiza finansowa”
 • mgr Sandra Gąsior (adwokat), przedmioty „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń”, „Prawo gospodarcze i handlowe”
 • mgr Edyta Hanszke-Lodzińska (rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu), przedmiot „Prawo mediów i reklamy”
 • dr Katarzyna Kownacka (rzecznik prasowy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Uniwersytet Opolski), przedmiot „Prawo mediów i reklamy”
 • mgr Mariusz Lodziński (redaktor naczelny w Agora S.A.), przedmiot „Prawo mediów i reklamy”
 • mgr Elżbieta Lorenc (radca prawny), przedmiot „Prawo handlowe”
 • mgr Michał Panicz (dyrektor Działu Marketingu w Radio Doxa), przedmiot „Prawo mediów i reklamy”
 • dr Filip Tereszkiewicz (Uniwersytet Opolski), przedmioty „Prawo własności przemysłowej”, „Ochrona własności intelektualnej”