Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Procedury jakości kształcenia

Procedury jakości kształcenia

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Jakości Kształcenia i Księgą Jakości Kształcenia Politechniki Opolskiej: https://po.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/

Procedury jakości kształcenia na WEiZ stanowią uzupełnienie postanowień uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia uwzględniające uwarunkowania wydziału i prowadzonych na nim kierunków studiów. Zgodnie z postanowieniami Księgi Jakości Kształcenia nadzór nad wydziałowymi procedurami jakości kształcenia sprawuje rada dziekańska a za ich wprowadzenie odpowiada dziekan.

Katalog procedur jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej [pobierz]
Procedura Z P-01. Wydziałowe zasady prowadzenia studiów [pobierz]
Procedura Z P-02. Zasady wykonywania obowiązków dydaktycznych [pobierz]
Procedura Z P-03. Wymagania dla projektów dyplomowych na studiach I stopnia [pobierz]
Procedura Z P-04. Wymagania dla prac licencjackich i magisterskich [pobierz]
Procedura Z P-05. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych [pobierz]
Procedura Z M-01. Ewaluacja praktyk i staży mentoringowych [pobierz]
Formularz F1 Z M-01. Ankieta praktyki i stażu mentoringowego [pobierz]