Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Prace dyplomowe​

Prace dyplomowe

Zgodnie z programem studiów na poszczególnych kierunkach studenci przygotowują pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) pod kierownictwem promotora.

Promotorzy przygotowali dla Państwa zagadnienia do prac dyplomowych, które mogą być realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej: [Pobierz]

Studenci wybierają promotora, z którym następnie ustalają temat pracy dyplomowej. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony na początku przedostatniego semestru studiów. Zasady wyboru promotora pracy dyplomowej są dostępne pod adresem  (§ 3.) [Pobierz]

Najważniejsze zasady dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej, w tym zmiany tematu lub promotora pracy, określa Regulamin Studiów w Politechnice Opolskiej (§§ 27-31).

Wymagania stawiane pracom dyplomowym i szablony są dostępne na stronie Centrum Obsługi Studenta: TUTAJ

Przebieg egzaminu dyplomowego oraz zasady obliczania ocen z egzaminu dyplomowego i ze studiów określa Regulamin Studiów (§§ 32-37 Regulaminu Studiów). Regulamin Studiów można pobrać TUTAJ.

Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminie określonych w organizacji roku akademickiego skutkuje skreśleniem z listy studentów (§ 24 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Studiów). Jeżeli student ma zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, może w kolejnych latach wznowić się na ostatni semestr celem zaliczenia seminarium dyplomowego (magisterskiego), napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego (zob. § 25 Regulaminu Studiów).