Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / sPOtkajmy się

sPOtkajmy się

Wydział Ekonomii i Zarządzania zaprasza do wizyty na wydziale.
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowane zostały propozycje warsztatów, na których uczniowie mają możliwość nabycia dodatkowych umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania i podejmowania decyzji. Na zajęciach laboratoryjnych zapraszamy do świata finansów, statystyki i analityki danych, by pokazać ich zastosowanie w praktyce gospodarczej.
Oferta uzupełniona jest propozycją wykładów z tematyki prawnej i biznesowej.

Zajęcia realizowane są w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz w szkole. Kilka z naszych propozycji to wykłady online, które mogą być realizowane w trakcie zajęć w szkole jako uzupełnienie tematyki danego przedmiotu.
W przypadku zajęć laboratoryjnych proponujemy umówienie klasy na jeden termin w podziale na 2 różne zajęcia laboratoryjne.
W przypadku spotkania na wydziale realizujemy również krótkie spotkanie informacyjne o prowadzonych kierunkach studiów oraz studiach na Politechnice Opolskiej.

W celu organizacji spotkania zapraszamy do kontaktu:
dr inż. Małgorzata Adamska – prodziekan ds. organizacyjnych