Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Podcast Akademicki: Sztuka Adaptacji i Komunikacji

Podcast Akademicki: Sztuka Adaptacji i Komunikacji

Cel przedsięwzięcia
Przeprowadzenie działań na wzór tych z zakresu onboarding’u w środowisku pracy (socjalizacja organizacyjna). Poprawa komunikacji uczelnianej i adaptacja studentów młodszych roczników w środowisku akademickim. Dzięki skutecznemu onboarding’owi polegającemu na wysłuchaniu cyklu podcastów, studenci zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności zachowania się na uczelni. W ten sposób staną się aktywnymi członkami społeczności akademickiej i będą mieć świadomość jak wygląda kultura organizacyjna wydziału oraz uczelni. To swoista instrukcja postępowania w różnych sytuacjach, które mogą miejsce podczas studiowania. Kolejne odcinki dotyczą różnych aspektów, a spodziewać się można rozmów na temat mowy akademickiej, pisania formalnych maili, komunikacji z wykładowcami (zwroty grzecznościowe), artykułowania potrzeb i oczekiwań – pisanie wniosków i podań. Samo nagrywanie materiału, rozmowy z zaproszonymi są ciekawą formą integracji i pracy studentów działających w ramach Wydziałowej Rady Studenckiej. Taka współpraca przyczyni się również do lepszego poznania się i wypracowania studenckiej ścieżki realizacji projektów i ciekawych inicjatyw.

Dlaczego
Wiemy, że młodzi ludzie lubią słuchać podcastów, stąd uważamy, że taka forma projektu jest interesująca. Sami pamiętamy jak zaczynaliśmy studia jak trudno nam było stawiać swoje pierwsze kroki w środowisku uczelni. Wszystko było nowe, ale z pomocą starszych roczników było łatwiej dlatego uważamy, że powinniśmy teraz my pomóc kolejnym rocznikom studentów. Projekt wyzwala w nas działania przedsiębiorcze a efekt naszej pracy to edukacja i socjalizacja jak również przydatne w przyszłości kompetencje oczekiwane na rynku pracy.

Warsztaty

Aby móc profesjonalnie zrealizować nagrania, które powinny być przygotowane w określonej konwencji zamówiliśmy szkolenie/warsztaty z dziennikarzem radiowo-telewizyjnym, który posiada wiedzę i doświadczenie, aby wprowadził nas w tajniki nagrywania takich form. Zaproszenie przyjął Pan Kacper Śnigórski (radio Opole, TVP Opole)

Statuetki

Każdy uczestnik projektu (gość, rozmówca) otrzymuje pamiątkową statuetkę, która w swoim kształcie nawiązuje do wizyty w studio radiowym i naszym zdaniem jest idealnym gadżetem do tego rodzaju przedsięwzięcia.

Podcasty

Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawych rozmów