Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / PNS – Redakcja

REDAKCJA

Redaktor naczelny
dr hab. Mariusz Zieliński
m.zielinski@po. opole.pl

Sekretarz
dr Agnieszka Janeta
a.janeta@po.opole.pl

Redaktorzy statystyczni
dr hab.  inż. Łukasz Mach
dr inż. Katarzyna Widera
dr inż. Mirosława Szewczyk

Redaktorzy językowi
dr Jolanta Maj

Korekta językowa i skład
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Projekt okładki
Krzysztof Kasza

Adres redakcji
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
ul. Luboszycka 7
Opole 45-036
Pocztę prosimy adresować z dopiskiem „Redakcja: Przegląd Nauk Stosowanych”