Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / PNS – Informacje dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Dla ułatwienia dostępu i upowszechnienia wyników badań przedstawianych na łamach periodyku, wydawany jest on w formie elektronicznej, zapewniony jest zatem natychmiastowy dostęp do publikowanych treści, w związku z czym rezygnujemy z publikacji materiałów o charakterze poufnym (prosimy o nadsyłanie materiałów, które mogą być szeroko udostępnione).

Najbliższe numery PNS będą miały charakter monograficzny, dlatego Autorzy gotowi do współpracy z Redakcją proszeni są o zapoznanie się z tematyką zaplanowaną przez Radę Naukową czasopisma.

Tematyka numerów monograficznych:

  • polityka regionalna (język polski),
  • współczesne problemy gospodarcze krajów europejskich (język angielski).

Wymogi edytorskie:

  1. Prosimy nadsyłać jedynie prace dotychczas niepublikowane i oryginalne
    Do pobrania oświadczenie » (in english»)
  2. Artykuły mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.
  3. Całość tekstu (wraz z bibliografią) ma mieścić się w objętości od 20 tysięcy do 40 tysięcy znaków (ze spacjami).
  4. Prace prosimy przesyłać tylko w formie elektronicznej; w formacie .doc lub .docx; na adres:  pns@po.opole.pl

Szczegółowe wymogi dot. przygotowania materiału do publikacji w języku polskim  do pobrania tutaj.

Szczegółowe wymogi dot. przygotowania materiału do publikacji w języku angielskim do pobrania tutaj (editors guidelines).

Autor po otrzymaniu recenzji oraz otrzymaniu artykułu z uwagami recenzentów przygotowuje i przekazuje do redaktora danego numeru odpowiedź na recenzję.