Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Pełnomocnicy dziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania​

Pełnomocnicy dziekana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami
Pełnomocnik dziekana do spraw współpracy z otoczeniem
Pełnomocnik dziekana do spraw promocji
Pełnomocnik dziekana do spraw kierunku zarządzanie z dodatkowym językiem chińskim
Pełnomocnik dziekana do spraw internacjonalizacji
Wydziałowy koordynator planów zajęć
Wydziałowy koordynator Programu Erasmus+ 

Opiekunowie studentów I roku i kierunków studiów: