Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Licencja na biznes

Licencja na biznes

Infografika - Licencja na biznes

Wczoraj na @WEiZPO w ramach projektu edukacyjnego „Uczelnie Szkołom – o finansach
z NBP – Edycja II” odbył się finał konkursu LICENCJA NA BIZNES!

Do finału przystąpiło 10 zespołów z następujących szkół:

 • Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu – swój projekt na biznes prezentowały 4 zespoły;
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – występował 1 zespół;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I w Prudniku – projekty zaprezentowały 4 zespoły.
 • Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości- Publicznego Technikum w Opolu– występował 1 zespół.

Całość wydarzenia nadzorowała komisja konkursowa w składzie:

 • Sandra Murzicz – Prezeska Fundacji Opolskie Dziouchy;
 • Aneta Grzegocka – Zastępca Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;
 • Milena Piechnik – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Nasza szanowna komisja wybrana została w sposób szczególny, ponieważ Panie w niej zasiadające, poza pełnionymi funkcjami należą do prestiżowego grona Opolskich Ambasadorek UE w kategorii przedsiębiorczość.

Pomysły naszych uczestników były niezwykle ciekawe i zróżnicowane. Branże, które cieszyły się zainteresowaniem biznesowym naszych uczestników projektu to m.in.: transport, handel, branża spożywcza i handlowa, gastronomia, opieka nad zwierzętami, samochodowa, branża rozrywkowa, odzieżowa czy branża beauty.
Wśród projektów znalazły się takie biznesy jak:

 • przyszłościowa sieć sklepów autonomicznych;
 • biznes dotyczący transportu grupowego- stanowiący ekologiczne i wygodne rozwiązanie;
 • projekt zakładu mięsnego z wędzarnią;
 • restauracja w nurcie „zero waste”;
 • dystrybucja serii animowanych oraz filmów;
 • fachowa i kompleksowa opieka nad zwierzętami;
 • rozbudowana myjnia samoobsługowa;
 • profesjonalna organizacja imprez sportowych, rozrywkowych, kulturowych, itp.;
 • produkcja materiałów z własnych upraw roślinnych w celach przemysłowych;
 • wyspecjalizowany zakład kosmetyczny.

Komisja z pełnym profesjonalizmem podeszła do zagadnienia i niezwykle procesjonalnie uściślała na bieżąco kwestie wystąpień naszych gości zadając dociekliwe pytania. Dokonywała bieżącej oceny, zaś po zakończeniu wszystkich wystąpień obradowała nad finalnym wynikiem, który przedstawił się następująco:

 • 1 miejsce zajął zespół z ZSEiO w Oleśnie z projektem: Dog’s Planet;
 • 2 miejsce zajął zespół z ZSO nr I z Prudnika za: Frog Desing – firmę eventową;
 • 3 miejsce zajęła drużyna z V LO w Opolu za projekt: Eko Szamka.

BRAWO! BRAWO! BRAWO!
Gratulujemy Wam serdecznie świetnych pomysłów ale również chęci do podjęcia wyzwania i wyjścia poza standardowe ramy lekcji. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu w dążeniu do celu wasze projekty z czasem staną się faktem!

Infografika - Licencja na biznes - przedstawia trzech ekspertów którzy będą prelegentami w wirtualnym spotkaniu

Poprzedni tydzień na Wydziale Ekonomii i Zarządzania upłynął pod hasłem Licencji na Biznes – wydarzenia organizowanego w ramach konkursu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.”.
Pierwszym krokiem w uzyskaniu Licencji na Biznes były warsztaty z zarządzania marketingowego i kreatywności przeprowadzone dla wszystkich uczestników konkursu, które odbyły się we wrotek 22.03.2022 w przestrzeni online.
W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania nasi eksperci: Marketingowo sfokusowana dr inż. Małgorzata Adamska , Modelujący biznesy dr inż. Łukasz Dymek oraz Kreatywnie podkręcony dr inż. Piotr Bębenek wprowadzili uczestników konkursu w tajniki budowania koncepcji rynkowej z wykorzystaniem technik kreatywności na bazie efektywnych modeli biznesowych.
Krok drugi, w którym uczestnicy Licencji na Biznes wraz ze swoimi Tutorami Studenckimi będą kreować koncepcję nowej marki na rynku właśnie się rozpoczął.
Do każdego zespołu uczniowskiego (w sumie jest ich 10), przydzielony został bowiem opiekun w osobie studenta Wydziału Ekonomii i Zarządzania, który będzie wspierał zespół w przygotowaniu opisu i prezentacji pomysłu na biznes.
Przygotowane pomysły będą podlegały ocenie jury, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorcy i osoby reprezentujące instytucje otoczenia biznesu.
Spotkanie finałowe, na którym prezentowane będą konkursowe pomysły biznesowe, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 10:00-14:00 w budynku Centrum Nauka Biznes, Opole, ul. Waryńskiego 4.
Każdy zespół będzie miał 15 minut na prezentację swojego pomysłu – forma i sposób zaprezentowania jest dowolny.

Czekamy z niecierpliwością!!!

Slajd prezentacji "Licencja na biznes"
Slajd prezentacji "Licencja na biznes"

Marzec przynosi kolejne okazje do zgłębiania wiedzy ekonomicznej przez uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa opolskiego, którego zgłosiły się do udziału w projekcie edukacyjnym realizowanym przez #WEiZPO z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

22 marca 2022 r. o godz. 11.00 w przestrzeni wirtualnej pod adresem https://etele2.po.edu.pl/mar-8nt-jy6-wq9 odbędzie się I etap konkursu Licencja na biznes w ramach wspomnianego wyżej projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”.

Będzie to dwugodzinne seminarium wprowadzające w tematykę umożliwiającą uczniom zdobycie wiedzy, w jaki sposób pracować nad koncepcją pomysłu na biznes. TEN ETAP DOSTĘPNY JEST DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE.

Seminarium prowadzić będą eksperci od biznesu z @Wydział Ekonomii i Zarządzania PO, a mianowicie:

 • dr inż. Małgorzata Adamska: Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Opolskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na problematyce związanej z działalnością marketingową i budowaniem wartości przedsiębiorstwa dzięki lojalności klientów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu marketingu przedsiębiorstwa oraz zarządzania marką. Wiedzę teoretyczną przeplata z przykładami z praktyki gospodarczej, a marketing jest nie tylko jej pracą ale i pasją.
 • dr inż. Piotr Bębenek: Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Opolskiej. Uczestniczy w pracach nad wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Absolwent prestiżowych studiów Akademii Psychologii Przywództwa. W pracy zawodowej zajmuje się problematyką innowacyjności, kreatywności, komunikacji i budowania marki. Wielogodzinne doświadczenie zdobyte w pracy warsztatowej z ludźmi pozwala na profesjonalne podejście i doradztwo w przedsiębiorstwach. Pasjonuje go siatkówka i gotowanie.
 • dr inż. Łukasz Dymek: Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Opolskiej, IUT de Saint- Denis Université Paris 13, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podejmuje w pracy naukowej zagadnienia rozwoju strategicznego i przedsiębiorczości. Współtworzył liczne dokumenty strategiczne i przeprowadzał badania ewaluacyjne planów i programów rozwoju. Brał aktywny udział w pracach strategicznych nad jednym z pierwszych w kraju foresightów regionalnych. Ekspert i członek wielu opiniotwórczych gremiów mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw, gmin i regionów. Fundator i twórca Instytutu Trwałego Rozwoju jednostki wspierającej ludzi przedsiębiorczych i podmioty gospodarcze w regionie.

W II etapie konkursu (wezmą w nim udział już tylko zespoły zgłoszone ze szkół i przyjęte przez organizatora-decyduje kolejność zgłoszeń), do każdego zespołu uczniowskiego, przypisany zostanie opiekun w osobie studenta Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO, który będzie wspierał zespół w przygotowaniu opisu i prezentacji pomysłu na biznes.

Uroczysty finał konkursu odbędzie w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 10:00-14:00 w budynku Centrum Nauka Biznes, Opole, ul. Waryńskiego 4.

Informacje ogóle

1. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu „Licencja na Biznes” jest Wydział Ekonomii i Zarzadzania Politechniki Opolskiej.

2. Cel konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zainteresowanie możliwością rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w przyszłości.

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich, które zgłosiły się do projektu Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II. Do udziału w konkursie może przystąpić maksymalnie 10 zespołów liczących po 3-5 osób. O przyjęciu zespołu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie udziału należy wysłać w terminie do 15 marca 2022r. na adres e-mail: j.gronek@po.edu.pl kontakt telefoniczny: Joanna Gronek 77 449 88 00

4. Przebieg konkursu
Konkurs rozpocznie się w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 11.00 w przestrzeni online pod adresem https://etele2.po.edu.pl/mar-8nt-jy6-wq9
Odbędzie się wówczas 2 godzinne seminarium wprowadzające w tematykę umożliwiającą uczniom zdobycie wiedzy, w jaki sposób pracować nad koncepcją pomysłu na biznes. Następnie, do każdego zespołu uczniowskiego, przypisany zostanie opiekun w osobie studenta Wydziału Ekonomii i Zarządzania, który będzie wspierał zespół w przygotowaniu opisu i prezentacji pomysłu na biznes.

Przygotowane pomysły będą podlegały ocenie jury, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorcy i osoby reprezentujące instytucje otoczenia biznesu. Spotkanie finałowe, na którym prezentowane będą konkursowe pomysły biznesowe, odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 10:00-14:00 w budynku Centrum Nauka Biznes, Opole, ul. Waryńskiego 4. Każdy zespół będzie miał 15 minut na prezentację swojego pomysłu – forma i sposób zaprezentowania jest dowolny.

5. Kryteria oceny opracowanych przez zespoły uczniowskie projektów:
I. Oryginalność pomysłu: identyfikacja klienta i opis propozycji wartości, konkurencyjność oferty, perspektywa rozwoju produktu/usługi i firmy w kontekście rozwoju rynku na którym działa (0-40 pkt.),
II. Jakość pomysłu: realność finansowa oraz opłacalność, kompleksowość i spójność pomysłu biznesowego (0- 30 pkt.),
III. Motywacja do realizacji: wykorzystanie potencjału zespołu i uwarunkowań rynkowych, sposób prezentacji pomysłu biznesowego (0-30 pkt.).

6. Nagrody
Głównymi nagrodami dla laureatów konkursu są ekarty prezentowe sieci Empik:

 • za zajęcie I miejsca w wysokości 300 PLN/osobę,
 • za zajęcie II miejsca w wysokości 200 PLN/osobę,
 • za zajęcie III miejsca w wysokości 100 PLN/osobę.

Dla wszystkich uczestników prezentujących pomysły biznesowe przewidziano dyplomy oraz gadżety-niespodzianki.

 

Infografika - Licencja na biznes