Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Księga jakości kształcenia

Księga jakości kształcenia

Księga jakości kształcenia została wprowadzona zarządzeniem rektora Politechniki Opolskiej nr 97/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. Do pobrania tekst Księgi jakości kształcenia oraz wybrane załączniki.

 • Księga jakości kształcenia [pobierz]
 • Procedura PO M-01. Ocena i weryfikacja efektów uczenia się oraz programów studiów [pobierz]
 • Procedura PO M-02. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych [pobierz]
 • Procedura PO M-03. Procedura oceny zajęć dydaktycznych i nauczyciela akademickiego [pobierz]
 • Procedura PO M-04. Procedura przeprowadzenia ankiety absolwenta [pobierz]
 • Procedura PO P-01. Projektowanie programu dla nowego kierunku studiów [pobierz]
 • Procedura PO P-02. Modyfikowanie programów studiów [pobierz]
 • Procedura PO P-03. Proces dyplomowania [pobierz]
 • Procedura PO P-04. Proces rekrutacji na studia I-go,II-go stopnia i jednolite studia magisterskie [pobierz]
 • Procedura PO P-05. Potwierdzanie efektów uczenia się [pobierz]
 • Formularz F1 PO M-02. Protokół hospitacji [pobierz]
 • Formularz F5 PO M-01. Karta weryfikacji efektów uczenia się dla przedmiotu na podstawie przeglądu dokumentacji dydaktycznej   [pobierz]