Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Konferencje

Konferencje

 • 30.09.2022 – MEDIACJE TRANSGRANICZNE – LEPIEJ ROZMAWIAĆ NIŻ KRZYCZEĆ
 • 09-10.06.2022- Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Rzemiosło – biznes rodzinny i nie tylko – CILRAID 2022
 • 11.06.2021 – Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
 • 27.11.2020 – Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego
 • 29.11.2019 – Cultural, social and ethical determinants of business, economy, management and national security
 • 29.11.2019 – Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego
 • 22.05.2019 – Entrepreneurship and Social Economy – Innovations – Environment 2019
 • 07.06.2019 – Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension
 • 07.06.2019 – Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
 • 30.11.2018 – Cultural, social and ethical determinants of business, economy, management and national security
 • 30.11.2018 – Kulturowe, społeczne, etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego Równoważenie rozwoju regionalnego: czynniki, koncepcje, efekty, ewaluacja
 • 07.12.2018 – SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA
  20-21.06.2018 – Balancing of regional development: factors, concepts, effects, evaluation
 • 20-21.09.2018 – VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN
  20-21.06.2018 – Równoważenie rozwoju regionalnego: czynniki, koncepcje, efekty, ewaluacja
 • 10.05.2018 – Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko
 • 11.05.2018 – Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension
 • 11.05.2018 – Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym…
 • 12.06.2017 – SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA. MŁODY UŻYTKOWNIK W SIECI CZĘŚĆ II
 • 27.10.2017 – Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania
 • 07-08.06.2017 – Entrepreneur & innovation driven development policy of the region
 • 07-08.06.2017 – Motory przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce rozwoju regionu
 • 21.04.2017 – Rzemiosło – przyszłość, teraźniejszość, przeszłość.
 • 25.11.2016 – International Scientific Conference „Cultural, social and ethical conditions of business, economy and management”
 • 25.11.2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowe, społeczne i etyczne Uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania”
 • 08-09.06.2016 – ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ REGIONALNY W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH
 • 03.12.2015 – Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges.
 • 27.11.2015r. – Cultural, Social and Ethical dimension of Eocnomy, Business and Management
 • 27.11.2015r. – Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania
 • 30.09.2015 – Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – nowe perspektywy i nowe wyzwania
 • 07.12.2015 – Internet a współczesna ekonomia – nowe wyzwania dla społeczeństwa
 • 15-16.06.2015 – Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020
 • 27-28.04.2015 – OBSZARY WIEJSKIE – PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA
 • 20.10.2014 – Osiągnięcia gospodarcze i techniczne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej
 • 22-24.04.2015 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – QLogistics
 • 27.11.2014 – Cultural, Social and Ethical dimension of Economy, Business and Management (EN)
 • 27.11.2014 – Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania (PL)
 • 01.12.2014 – Społeczeństwo internautów a kultura globalna – Kościół a Internet
 • 03-04.06.2014 – Uwarunkowania transferu wiedzy w regionie – wymiar ekonomiczny, społeczny i terytorialny
 • 22.11.2013 – Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku
 • 28.10.2013 – BIBLIOTEKI W KULTURZE KRESÓW
 • 19.09.2013 – MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
 • 14.06.2013 – SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA. MŁODY UŻYTKOWNIK W SIECI
 • 05.06.2013 – Specjalizacje rozwoju regionów Unii Europejskiej
 • 08.11.2012 – MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT
 • 28.06.2012 – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opole-Prószków
 • 04.06.2012 – JAKA POLSKA? – W JAKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ?
 • 28.05.2012 – Społeczeństwo internautów a kultura globalna