Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

KOMUNIKAT

W imieniu wydziałowej komisji rekrutacyjnej pragnę poinformować absolwentów studiów I stopnia, że otwarcie kierunku wymaga zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w systemie IRK oraz złożenia przez nich dokumentów w centrum rekrutacyjnym w budynku Łącznik. W związku z tym komisja rekrutacyjna zwraca się z prośbą, aby osoby zamierzające podjąć studia II stopnia na kierunku „ekonomia” lub „zarządzanie”, które nie zarejestrowały się w systemie IRK, skontaktowały się z komisją osobiście lub telefonicznie najpóźniej do wtorku 26 lipca 2022 r. (tel. 77 449 85 23).

W przypadku braku dyplomu można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez COS.

Piotr Zamelski
prodziekan ds. dydaktyki

W imieniu wydziałowej komisji rekrutacyjnej pragnę poinformować absolwentów studiów I stopnia, że otwarcie kierunku wymaga zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w systemie IRK

POLECANE

WAŻNE

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?
Ważne

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy
Ważne

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.

Podobne wpisy

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.