Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej

Cele naukowo-badawcze Katedry w obszarach obejmujących

 • rozwój gospodarki elektronicznej w kontekście obecnych i przyszłych zmian zachodzących we współczesnej rzeczywistości gospodarczej;
 • procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności organizacji, digitalizacja procesów biznesowych, nowe modele biznesowe, innowacyjne formy organizacji działalności, nowe modele współpracy między organizacyjnej), w tym procesy cyfrowej transformacji firm sektora MSP województwa opolskiego;
 • formy oddziaływania podmiotów funkcjonujących w przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze;
 • możliwości wpływu przedsiębiorstw na rozwój i funkcjonowanie przestrzeni elektronicznej;
 • usprawnianie procesów biznesowych przedsiębiorstw i organizacji poprzez zastosowanie technologii informacyjnych;
 • zagadnienia wizualizacji modeli biznesu i komunikowania o nich;
 • kształtowanie relacji przedsiębiorstwo-klient w kontekście zarządzania wiedzą w MŚP;
 • zarządzanie marketingowe;
 • zarządzanie zmianą;
 • zarządzanie wielokulturowe w dobie globalizacji;
 • filozofia i etyka biznesu, gospodarki i zarządzania w Polsce, w Europie i na świecie;
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i organizacji (CSR);
 • kodeksy i programy etyczne, polityka compliance organizacji.

Cele dydaktyczne Katedry

 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki cyfrowej transformacji współczesnej gospodarki i funkcjonujących w niej organizacji, w kontekście rozwoju i wpływu na nie Internetu, rozwiązań mobilnych i innych nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, Big Data, Internet Rzeczy, blockchain, sztuczna inteligencja);
 • przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu analizy kluczowych zasobów organizacji z perspektywy możliwości uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej;przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu etyki biznesu,
 • realizowanie prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu w/w problematyki.

Oferta badawczo-wdrożeniowa

 • rola nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu,
 • wpływ przestrzeni elektronicznej na działalność organizacji gospodarczych,
 • istota procesów cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności, nowe modele biznesowe, nowe modele współpracy między organizacjami),
 • planowanie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw i organizacji,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie outsourcingu,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • analiza i usprawnianie technik sprzedaży i komunikacji z klientem,
 • badania i propagowanie w praktyce gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania,
 • filozofia i etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, kodeksy i programy etyczne, polityka complience organizacji;

Oferta usługowa

 • prowadzenie doradztwa z tematyki modeli biznesowych opartych na cyfrowej transformacji,
 • opracowanie koncepcji wirtualizacji działalności organizacji,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa,
 • opracowanie lub też aktualizacja strategii rozwoju organizacji,
 • przeprowadzenie analizy funkcjonowania procesów biznesowych organizacji i opracowanie programów ich przemodelowania,
 • opracowanie kodeksu etycznego organizacji,
 • wdrożenie kompleksowego programu etycznego, doradztwo w zakresie tworzenia misji i wizji organizacji, polityki społecznej czy polityki complience organizacji.