Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska

Dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk – stypendystką Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

Grafika pucharu na czerwonym tle

Za nami 17 już edycja konkursu o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród 215 młodych naukowców, którym przyznano stypendium znalazł się pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk reprezentująca dyscyplinę ekonomia i finanse.
Działalność naukowa dr inż. Katarzyny Mazur-Włodarczyk powiązana jest z kulturą gospodarczą. W swoich badaniach łączy kwestie komunikacji biznesowej o chińskiej specyfice oraz koncepty harmonii z zagadnieniami zrównoważonego/ harmonijnego rozwoju (w tym aspekty zrównoważonej konsumpcji). Pani doktor wielokrotnie uczestniczyła w zagranicznych programach i stażach naukowych m.in. w Chinach, Niemczech i Czechach. Każdy z wyjazdów umożliwiał jej zgłębianie wiedzy w zakresie kultury ekonomicznej, prowadzenie badań własnych oraz zbieranie pomysłów dotyczących unikatowych publikacji.
Przed uzyskaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych laureatka badała wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych (kulturowych) na aktywność zawodową kobiet (przewodnia monografia: Wybory aktywności zawodowej współczesnych kobiet Śląska Opolskiego). Następnie studiując kulturę chińską (w tym język chiński) oraz wypływ kultury gospodarczej na życie współczesnych mieszkańców Chin, kontynuowała badania nad komunikacją biznesową i elementami mającymi wpływ zarówno na zachowania ekonomiczne – kulturę gospodarczą, jak i organizacyjne/ zarządcze – kulturę gospodarowania (książki: Język chiński dla Polaków; Effective Business Communication in China – Three Questions Theory i Harmony in Chinese economic culture. The perspective of contemporary socio-economic aspects). Obecnie oczekuje wydania drukiem monografii poświęconej ekonomii kreatywnej – Rzemiosło w kulturze ekonomicznej Chin.
W terminie od 1 do 31 grudnia 2021 r. złożono Ministrowi Edukacji i Nauki 1719 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki, a minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej dyscyplinie.

Wśród laureatów, którym przyznano stypendium znalazło się  4 pracowników Politechniki Opolskiej:

  • dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk – ekonomia i finanse (Wydział Ekonomii i Zarządzania);
  • dr inż. Krzysztof Drożdżoł – inżynieria lądowa i transport (Wydział Budownictwa i Architektury);
  • dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki);
  • dr Sebastian Rutkowski – nauki o kulturze fizycznej (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii).

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć na płaszczyźnie naukowej.

Za nami 17 już edycja konkursu o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród 215 młodych naukowców, którym przyznano stypendium znalazł się pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania – dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk reprezentująca dyscyplinę ekonomia i finanse.

POLECANE

WAŻNE

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?
Ważne

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy
Ważne

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.

Podobne wpisy

Plany na wakacje? Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center! Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Plany na wakacje?

Płatny Program Praktyk Letnich z językiem niemieckim w PwC Service Delivery Center!
Chcesz poszerzyć wiedzę o praktyczne doświadczenie oraz poznać specyfikę pracy w branży nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC)?

Informacja o zbieraniu darów dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Organizujemy zbiórkę rzeczy pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane przybywającym do Opola uchodźcom z Ukrainy.