Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych

Uczenia i Wydział stwarza osobom z niepełnosprawnością warunki do pełnego udziału w kształceniu oraz uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej z zachowaniem poszanowania ich prawa do prywatności i godności.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością to:

  • możesz odbywać studia według indywidualnej organizacji studiów (IOS) i terminarza tygodniowego zajęć (wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć) w sposób pozwalający na realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do Twoich możliwości czasowych
  • taki IOS jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości pod względem formy zajęć, dostosowania materiałów dydaktycznych, dostosowania warunków odbywania zajęć, dodatkowego wsparcia.
  • możesz ubiegać się o IOS już od pierwszego semestru studiów
  • w zajęciach mogą uczestniczyć Twoi opiekunowie (asystenci) osób niepełnosprawnych
  • w trakcie zajęć możesz posługiwać się urządzeniami wspomagającymi Twój proces kształcenia (laptop ze specjalistycznym oprogramowaniem, powiększalnik tekstu, itp.)
  • jeśli nie posiadasz takiego sprzętu to skontaktuj się z nami. Uczelnia/Wydział dysponuje sprzętem, który może być Tobie pomocny w procesie kształcenia
  • formy zaliczeń, kolokwiów, sprawdzianów, egzaminów, jak również czas ich trwania powinny być dostosowane do Twoich potrzeb i indywidualnych możliwości. Poinformuj nas, jaka forma i czas są dla Ciebie odpowiednie
  • w przypadku nieobecności na egzaminie przysługuje Tobie dłuższy czas na przedłożenie usprawiedliwienia (tydzień od daty egzaminu)
  • przy ustalaniu dodatkowego terminu egzaminu uwzględnienia się Twoje możliwości i indywidualne potrzeby
  • przysługuje Tobie prawo do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych

dr adw. Monika Haczkowska
pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami