Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Finanse: Wybrane zagadnienia

Finanse: Wybrane zagadnienia

Monografia i jednocześnie podręcznik akademicki pt. Finanse: Wybrane zagadnienia pod redakcją Ireny Pyki i Krzysztofa Malika jest już dostępny w wersji cyfrowej.

Autorzy książki to pracownicy naukowi związani z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania: prof. Irena Pyka, prof. Krzysztof Malik, dr Kornelia Polek-Duraj, dr hab. Marcin Łuszczyk, dr Katarzyna Mazur-Włodarczyk, prof. Jan Pyka, dr Agnieszka Janeta, dr Aleksandra Zygmunt, dr Justyna Zygmunt, dr hab. Brygida Solga, dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, dr Diana Rokita-Poskart, dr Brygida Klemens, dr hab. Mariusz Zieliński, dr Małgorzata Magdziarczyk, dr Łukasz Dymek, dr Sabina Klosa, dr Marzena Szewczuk-Stępień, dr Urszula Romaniuk, dr Mirosława Szewczyk, dr Katarzyna Widera i dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska.

Finanse: Wybrane zagadnienia - okładka

Zaprezentowana w konwencji monograficznej książka, stanowiąc zestawienie ważnych i aktualnych zagadnień finansowych, może – zgodnie z zamysłem zespołu Autorów – pełnić rolę przewodnika po współczesnych finansach, przeznaczonego dla studiujących kierunki ekonomiczne i menedżerskie, w tym ekonomię, finanse, rachunkowość, bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie i administrację, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką finansów w gospodarce rynkowej zarówno od strony badawczej jak i utylitarnej. Zapraszamy do lektury:

Pyka, I., & Malik, K. (Red.). (2021). Finanse: Wybrane zagadnienia. (I. Pyka & K. Malik) Studia i Monografie / Politechnika Opolska. Opole.

Link do wydania cyfrowego: