Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Działalność naukowa i ekspercka

Staż naukowy Pani dr Anny Busłowskiej z Uniwersytetu Białostockiego

W listopadzie 2023 roku pani dr Anna Busłowska z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Białostockiego realizowała na WEiZ staż naukowy, którego opiekunem była dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.
Pani dr Busłowska jest pracownikiem Katedry Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, a jej zainteresowania naukowe dotyczą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W swoich badaniach Pani doktor bada spójność (społeczną, gospodarczą czy przestrzenną) w Miejskich Ośrodkach Funkcjonalnych.
Współpraca Pani doktor z WEiZ powinna przynieść ciekawe doświadczenia każdej ze stron gdyż m.in. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień jest członkinią Rady Doradczej ds. Strategii ZIT Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, która wdraża w województwie opolskim mechanizm ZIT właśnie.
Celem stażu było głównie poszerzenie wiedzy i umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowej oraz wymiana doświadczeń. Podczas seminarium naukowego, które odbyło się w poniedziałek 13 listopada przedstawiona została prezentacja dorobku naukowego oraz działalność ekspercka pani doktor. Wartością dodaną spotkania jest podjęta dyskusja na temat współpracy ośrodków przy organizacji konferencji w tematyce zrównoważonego rozwoju.
Dla zainteresowanych – z dorobkiem Pani Anny Busłowskiej można zapoznać się m.in. na https://weif.uwb.edu.pl/pracownicy/adiunkci/anna-buslowska

Staż naukowy Pani dr hab. Doroty Perło z Uniwersytetu Białostockiego

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku pani dr hab. Dorota Perło z Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Białostockiego realizowała na WEiZ staż naukowy, którego opiekunem była dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.
Pani dr hab. Perło jest pracownikiem Zakładu Metod Ilościowych, a jej zainteresowania naukowe dotyczą polityki spójności oraz rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsiębiorczości, konkurencyjności przedsiębiorstw, instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na atrakcyjność inwestycyjną gmin, miejskich obszarów funkcjonalnych i województw w Polsce. W swoich badaniach wykorzystuje metody ekonometryczne i statystyczne, w szczególności modelowanie miękkie oraz metodę równań strukturalnych PLS-SEM.
Współpraca Pani profesor z WEiZ rozpoczęła się w 2021 r., a pierwszym jej efektem była publikacja naukowa pt. „The Analysis of Public Funds Utilization Efficiency for Climate Neutrality in the European Union Countries”, której współautorami są m.in. dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień oraz dr inż. Łukasz Dymek.
Celem stażu było głównie poszerzenie wiedzy i umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowej oraz wymiana doświadczeń, szczególnie w zakresie metod i technik badawczych. Podczas seminarium naukowego, które odbyło się w piątek 2 czerwca przedstawiona została prezentacja dorobku naukowego oraz działalność ekspercka pani profesor, ale przede wszystkim była okazja zgłębić tajniki metody modelowania miękkiego, którą Pani profesor stosuje wraz ze swoim zespołem badawczym na macierzystej uczelni. Dla zainteresowanych publikację Pani Iwony Skrodzkiej pt. Kapitał ludzki a pozycja innowacyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej – modelowanie PLS-SEM, która w szczegółach przedstawia omawiane narzędzia, można już znaleźć w naszej wydziałowej czytelni.
Cieszymy się, że środowisko akademickie jest świadome potrzeby współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Może odległość z Opola do Białegostoku liczona jest w setkach kilometrów, ale chęć do kooperacji, determinacja a przede wszystkim nowoczesne narzędzia komunikacji sprawiają, że kolejnych efektów współpracy można się spodziewać już niebawem.

Uroczyste posiedzenie inaugurujące kadencję 2023-2026 zespołu ds. obszarów wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

W dniu 12 czerwca 2023 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie inaugurujące kadencję 2023-2026 zespołu ds. obszarów wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, którego członkiem została ponownie dr inż. Brygida Klemens z Katedry Polityki Regionalnej i Rynku Pracy.
KPZK PAN jest jednym z komitetów problemowych działających przy Prezydium PAN. Komitety problemowe powoływane są w celu wykonania określonych zadań naukowych. Do zadań KPZK PAN należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. W ramach KPZK PAN na kadencję 2023-2026 powołano 5 zespołów roboczych, w tym ds. obszarów wiejskich, który liczy 20 członków z instytucji naukowych z obszaru całego kraju.

Naukowczynie z #WEiZPO zostały członkiniami Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN

Dr inż. Brygida Klemens i dr hab. Brygida Solga zostały członkiniami Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN w Katowicach na kadencję 2023-2026.
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska funkcjonuje w strukturze Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach i obejmuje zasięgiem województwa śląskie oraz opolskie. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Komisja pełni funkcję badawczą, doradczą i opiniodawczą, zajmuje się upowszechnianiem wyników badań naukowych oraz opracowuje ekspertyzy naukowe dla administracji publicznej. Uroczyste wręczenie powołań odbyło się 19 kwietnia br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Uroczyste wręczenie dyplomu Pani doktor habilitowanej Dianie Rokicie-Poskart

24 kwietnia 2023r. Pani doktor habilitowana Diana Rokita-Poskart z Katerdy Polityki Regionalnej i Rynku Pracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej odebrała z rąk Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UE we Wrocławiu, Pana prof. dra hab. Andrzeja Graczyka, swój dyplom nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Pani Profesor swój stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała dnia 5 maja 2022 r.
Podczas uroczystości przyjęła również gratulacje od Pana Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dra hab. Andrzeja Kalety, do którch przyłączamy się raz jeszcze my wszyscy- społeczność akademicka Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO.