Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Cele projektu – Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II

Cele projektu - Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Edycja II

Cel ogólny:

Upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród 300 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, podniesienie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, w szczególności w obszarze finansów osobistych oraz popularyzacja wiedzy z obszaru zarządzania własnymi pieniędzmi, oszczędzania i inwestowania oraz z zakresu przedsiębiorczości i kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:

  • Wzrost wiedzy wśród 300 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu finansów osobistych, w tym zarządzania własnymi pieniędzmi oraz oszczędzania i inwestowania, jak również przedsiębiorczości i kariery zawodowej.
  • Rozwój kultury oszczędzania wśród 300 uczniów oraz kształtowanie odpowiednich nawyków potrzebnych do rozsądnego zarządzania środkami finansowymi.
  • Zaprezentowanie atrakcyjnego programu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do eksperckiej wiedzy i narzędzi edukacyjnych dot. tematyki ekonomicznej dostosowanej do wiedzy uczniów.
  • Zainicjowanie i pogłębienie współpracy partnerskiej pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie, a Politechniką Opolską.
  • Zwiększenie umiejętności dydaktycznych wśród nauczycieli szkół biorących udział w projekcie w zakresie finansów osobistych oraz doradztwa zawodowego, a także zdobycie doświadczenia w realizacji tego typu zajęć dydaktycznych z uczniami.
  • Zachęcanie 300 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dalszej edukacji i działań związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w przyszłości.