Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Wyniki Ankiet studenckich za semestr zimowy 2021/2022

Wyniki Ankiet studenckich za semestr zimowy 2021/2022

Infografika przedstawiająca ankietę

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania PO, studenci mają możliwość dokonywania oceny zajęć dydaktycznych oraz osób je prowadzących dwukrotnie w ciągu roku akademickiego, po każdym zakończonym semestrze studiów. W edycji zima 2021/2022 (tj. przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022) na wydziale prowadzonych było 112 przedmiotów w różnych formach realizacji (wykład, ćwiczenia, laboratoriom, seminarium). W sumie studenci w tym semestrze ocenili 209 różnych form zajęć.

Należy zaznaczyć, że niestety wiele ocenionych przedmiotów nie zostało poddanych merytorycznej analizie, ponieważ nie został spełniony wymóg (opisany w załączniku 4 do Zarządzenia Rektora nr 97/2021 ze zm.) dotyczący minimalnej liczebności ankietowanych. Odrzucając ankiety, których odsetek wypełnień był poniżej 20%, ocenie ostatecznie poddano tylko 16,3% zajęć, co stanowi 34 różnego rodzaju zajęcia dla 23 przedmiotów.

Poniżej prezentujemy wykaz przedmiotów (z kodami) z maksymalną oceną 10 pkt:

  • Mikroekonomia (ZE/00-NL>Mikroeko(1))
  • Technologia informacyjna (ZE/00-NL>TechInfo(1))
  • Przedmiot humanistyczny II: Komunikacja, negocjacje i manipulacja – sztuka skutecznego przekonywania (ZE/00-SL>H:KNMSSP(3))
  • Mikroekonomia (ZE/00-SL>Mikroeko(1))
  • Ochrona własności intelektualnej (ZE/00-SL>OchWlaIN(3))
  • Technologia informacyjna (ZE/00-SL>TechInfo(1))
  • Przedmiot obieralny – Działalność gospodarcza w praktyce (ZE/EP-NL>W:DzGoPr(5))
  • Koncepcje zarządzania (ZZ/00-NM>KoncZarz(1))

Warto dodać, że 35% ocenianych przedmiotów otrzymało 10,00 pkt, a aż 74% ocenianych uzyskało ocenę powyżej 9,00 pkt. Biorąc zaś pod uwagę ocenę osób prowadzących zajęcia, to 50% ocenianych otrzymało notę 10,00 pkt, a aż 82% ocenianych wynik powyżej 9,00 pkt.

Gratulujemy wykładowcom z #WEiZPO!

W kategorii „ocena typu zajęć” średnie prezentowały się następująco:
– laboratorium 9,68 pkt,
– ćwiczenia 9,48 pkt,
– wykład 9,32 pkt,
– seminarium 9,21 pkt.
Cieszymy się, że laboratoria są najwyżej oceniane, ale seminaria czy wykłady też przypadły naszym studentom do gustu.

Zachęcamy studentów do aktywnego uczestnictwa w kolejnym badaniu – wypełnianie ankiet za semestr letni 2021/2022 jest już możliwe na stronie:
https://cos.po.edu.pl/index.php/aktualnosci-cos/7087-ankieta-studencka-2021-2022

Studencie pamiętaj! Twój głos ma znaczenie!