Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Aktualne ankietyzacje

Aktualne ankietyzacje

WSPÓŁCZEŚNI MIESZKAŃCY WOBEC DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Poniższa ankieta została przygotowana przez międzyuczelniany zespół polskich badaczy, reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, przy współpracy naukowców z zagranicy.
Ankieta ma charakter badania anonimowego. Jej wyniki pozwolą zdefiniować rolę dziedzictwa kulturowe

DZIEDZICTWO KULTUROWE – BADANIA ANKIETOWE