Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Opolska
Gdzie jesteś: Strona główna / Administracja

Administracja - profil praktyczny

Czym jest profil praktyczny?

Profil praktyczny wyróżnia się rozwijaniem praktycznych umiejętności zawodowych oraz 6 miesiącami praktyk zawodowych, dzięki którym student może nabyć doświadczenie zawodowe. Praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy, w tym 2 miesiące realizowane w czasie wolnym (np. w wakacje) i 4 miesiące na ostatnim semestrze studiów. Student może wybrać miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z możliwości, jakie oferuje Uczelnia. Dzięki praktycznym formom kształcenia student jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej jako osoba kompetentna, doświadczona i przygotowana do dalszego kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Jak uczymy i przygotowujemy do podjęcia pracy?

  1. Jesteśmy uczelnią techniczną i staramy się uczyć w sposób praktyczny. Uczymy rozumieć prawo, wypełniać wnioski, redagować pisma i korzystać z systemów elektronicznych dedykowanych administracji publicznej. Mamy nawet własną salę sądową na potrzeby zajęć o sądownictwie.
  2. Studenci biorą udział w wizytach studyjnych w instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianym administrowaniem. Zachęcamy również, aby praca dyplomowa była związana z odbytymi praktykami.
  3. Na zajęciach gościmy pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców i ekspertów, którzy zaznajamiają studentów z praktycznymi problemami administrowania w podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach.
  4. Studenci mogą działać w organach samorządu studenckiego i w kołach naukowych poszerzając swoją wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach oraz ucząc się praktycznej działalności organizacyjnej.
  5. Plan zajęć umożliwia podejmowanie pracy w ograniczonym zakresie czasowym.

Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius publicum”

Specjalizacja

Obsługa inwestycji w gospodarce to specjalność na kierunku administracja I stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Program kształcenia łączy w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, ekonomii i finansów, zarządzania oraz nauk technicznych. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie obsługi inwestycji, w tym samorządowych czy państwowych, którzy mogą podjąć pracę w urzędach administracji publicznej lub przedsiębiorstwach, jak również specjalizować się w szczegółowych zagadnieniach związanych z inwestycjami.

Obsługa inwestycji w gospodarce jest kierunkiem unikatowym, przygotowanym we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci mogą kształcić się na studiach II stopnia (polecamy kierunek ekonomia).